Katalog
Zastosowanie
TrueVue ODM+
Monitor do pomiarów hemodynamicznych, w tym rzu...
HotDog
Urządzenia do ogrzewania pacjenta na bloku oper...
Ventrain
Urządzenie do ręcznej wentylacji pacjenta
NeuroLight
Urządzenie do pomiaru odruchu źrenicznego metod...
MyoVista®
WAVELET ECG WAVECG™ Urządzenie do badań serca
Evone
Jedyny na świecie respirator, w którym zastoso...