Katalog
Zastosowanie
TrueVue ODM+
Monitor do pomiarów hemodynamicznych, w tym rzu...
TriTube
Rurka intubacyjna
NeuroLight
Urządzenie do pomiaru odruchu źrenicznego metod...
HotDog
Urządzenia do ogrzewania pacjenta na bloku oper...
Uscom 1a
Monitor do pomiarów hemodynamicznych metodą Dop...
SC760 MRI
Reduktor ciśnienia do 3T