Katalog
Zastosowanie
DTR 8
Specjalistyczny monitor funkcji życiowych do uż...
TrueVue ODM+
Monitor do pomiarów hemodynamicznych, w tym rzu...
MRidium 3860+
Pompa infuzyjna
ToFscan
Urządzenie do pomiaru zwiotczenia mięśniowego
Cricath
Kaniula do konikotomii
Sigma Delta MRI
Parownik