SPRAWDŹ PRODUKTY WEDŁUG

Katalogu

Katalog
Iradimed 3880
Kardiomonitor - urządzenie do anestezjologii w ...
Laryngoskop do MRI
Laryngoskop firmy Penlon do MRI - standard ziel...
MRidium 3860+
Pompa infuzyjna
Nuffield 200
Respirator mechaniczny
O₂ MRI Flowmeter
Przepływomierz
Prima 451
Kompaktowy system do znieczulenia w środowisku MRI
Katalog
Zastosowanie
MRidium 3860+
Pompa infuzyjna
Uscom BP+
Urządzenie do nieinwazyjnego monitorowania cent...
TriTube
Rurka intubacyjna
MyoVista®
WAVELET ECG WAVECG™ Urządzenie do badań serca
SC760 MRI
Reduktor ciśnienia do 3T
CritiCool
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...