SPRAWDŹ PRODUKTY WEDŁUG

Katalogu

Katalog
ENLIGHT 2100
System Elektrycznej Tomografii Impedancyjnej
Evone
Jedyny na świecie respirator, w którym zastoso...
TriTube
Rurka intubacyjna
Ventrain
Urządzenie do ręcznej wentylacji pacjenta
Katalog
Zastosowanie
DTR 8
Specjalistyczny monitor funkcji życiowych do uż...
Iradimed 3880
Kardiomonitor - urządzenie do anestezjologii w ...
Mespere
Platforma hemodynamiczna
Laryngoskop do MRI
Laryngoskop firmy Penlon do MRI - standard ziel...
HotDog
Urządzenia do ogrzewania pacjenta na bloku oper...
ToFscan
Urządzenie do pomiaru zwiotczenia mięśniowego