SPRAWDŹ PRODUKTY WEDŁUG

Katalogu

Katalog
MyoVista®
WAVELET ECG WAVECG™ Urządzenie do badań serca
Uscom BP+
Urządzenie do nieinwazyjnego monitorowania cent...
Katalog
Zastosowanie
Uscom BP+
Urządzenie do nieinwazyjnego monitorowania cent...
Uscom 1a
Monitor do pomiarów hemodynamicznych metodą Dop...
NeuroLight
Urządzenie do pomiaru odruchu źrenicznego metod...
HotDog
Urządzenia do ogrzewania pacjenta na bloku oper...
CritiCool
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
Evone
Jedyny na świecie respirator, w którym zastoso...