SPRAWDŹ PRODUKTY WEDŁUG

Zastosowania

Zastosowanie
AlgiScan
Urządzenie do pomiaru głębokości analgezji i po...
Allon
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
ENLIGHT 2100
System Elektrycznej Tomografii Impedancyjnej
Evone
Jedyny na świecie respirator, w którym zastoso...
HotDog
Urządzenia do ogrzewania pacjenta na bloku oper...
Mespere
Platforma hemodynamiczna
Katalog
Zastosowanie
HotDog
Urządzenia do ogrzewania pacjenta na bloku oper...
NeuroLight
Urządzenie do pomiaru odruchu źrenicznego metod...
Prima 451
Kompaktowy system do znieczulenia w środowisku MRI
MyoVista®
WAVELET ECG WAVECG™ Urządzenie do badań serca
Cricath
Kaniula do konikotomii
O₂ MRI Flowmeter
Przepływomierz