SPRAWDŹ PRODUKTY WEDŁUG

Zastosowania

Zastosowanie
CritiCool
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
HotDog
Urządzenia do ogrzewania pacjenta na bloku oper...
Mespere
Platforma hemodynamiczna
MyoVista®
WAVELET ECG WAVECG™ Urządzenie do badań serca
Uscom 1a
Monitor do pomiarów hemodynamicznych metodą Dop...
Katalog
Zastosowanie
Prima 451
Kompaktowy system do znieczulenia w środowisku MRI
Cricath
Kaniula do konikotomii
Iradimed 3880
Kardiomonitor - urządzenie do anestezjologii w ...
Allon
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
ENLIGHT 2100
System Elektrycznej Tomografii Impedancyjnej
TriTube
Rurka intubacyjna