SPRAWDŹ PRODUKTY WEDŁUG

Zastosowania

Zastosowanie
CritiCool
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
HotDog
Urządzenia do ogrzewania pacjenta na bloku oper...
Mespere
Platforma hemodynamiczna
MyoVista®
WAVELET ECG WAVECG™ Urządzenie do badań serca
Uscom 1a
Monitor do pomiarów hemodynamicznych metodą Dop...
Katalog
Zastosowanie
MyoVista®
WAVELET ECG WAVECG™ Urządzenie do badań serca
O₂ MRI Flowmeter
Przepływomierz
Cricath
Kaniula do konikotomii
CritiCool Mini
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
Sigma Delta MRI
Parownik
Allon
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...