SPRAWDŹ PRODUKTY WEDŁUG

Zastosowania

Zastosowanie
CritiCool
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
HotDog
Urządzenia do ogrzewania pacjenta na bloku oper...
Mespere
Platforma hemodynamiczna
MyoVista®
WAVELET ECG WAVECG™ Urządzenie do badań serca
Uscom 1a
Monitor do pomiarów hemodynamicznych metodą Dop...
Katalog
Zastosowanie
Mespere
Platforma hemodynamiczna
Sigma Delta MRI
Parownik
Uscom BP+
Urządzenie do nieinwazyjnego monitorowania cent...
Prima 451
Kompaktowy system do znieczulenia w środowisku MRI
ToFscan
Urządzenie do pomiaru zwiotczenia mięśniowego
MRI Diamond
Laryngoskopy