SPRAWDŹ PRODUKTY WEDŁUG

Zastosowania

Zastosowanie
CritiCool
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
HotDog
Urządzenia do ogrzewania pacjenta na bloku oper...
Mespere
Platforma hemodynamiczna
MyoVista®
WAVELET ECG WAVECG™ Urządzenie do badań serca
Uscom 1a
Monitor do pomiarów hemodynamicznych metodą Dop...
Katalog
Zastosowanie
Iradimed 3880
Kardiomonitor - urządzenie do anestezjologii w ...
CritiCool
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
Uscom 1a
Monitor do pomiarów hemodynamicznych metodą Dop...
Prima 451
Kompaktowy system do znieczulenia w środowisku MRI
WiTof
Bezprzewodowe urządzenie do pomiaru zwiotczenia...
ToFscan
Urządzenie do pomiaru zwiotczenia mięśniowego