SPRAWDŹ PRODUKTY WEDŁUG

Zastosowania

Zastosowanie
AlgiScan
Urządzenie do pomiaru głębokości analgezji i po...
Allon
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
CritiCool
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
ENLIGHT 2100
System Elektrycznej Tomografii Impedancyjnej
Evone
Jedyny na świecie respirator, w którym zastoso...
HotDog
Urządzenia do ogrzewania pacjenta na bloku oper...
Katalog
Zastosowanie
ENLIGHT 2100
System Elektrycznej Tomografii Impedancyjnej
Mespere
Platforma hemodynamiczna
Ventrain
Urządzenie do ręcznej wentylacji pacjenta
Prima 451
Kompaktowy system do znieczulenia w środowisku MRI
Uscom BP+
Urządzenie do nieinwazyjnego monitorowania cent...
Allon
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...