SPRAWDŹ PRODUKTY WEDŁUG

Zastosowania

Zastosowanie
CritiCool
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
DTR 8
Specjalistyczny monitor funkcji życiowych do uż...
HotDog
Urządzenia do ogrzewania pacjenta na bloku oper...
MyoVista®
WAVELET ECG WAVECG™ Urządzenie do badań serca
NeuroLight
Urządzenie do pomiaru odruchu źrenicznego metod...
Uscom 1a
Monitor do pomiarów hemodynamicznych metodą Dop...
Katalog
Zastosowanie
Mespere
Platforma hemodynamiczna
ENLIGHT 2100
System Elektrycznej Tomografii Impedancyjnej
Iradimed 3880
Kardiomonitor - urządzenie do anestezjologii w ...
MRidium 3860+
Pompa infuzyjna
Ventrain
Urządzenie do ręcznej wentylacji pacjenta
AlgiScan
Urządzenie do pomiaru głębokości analgezji i po...