ENLIGHT 2100

System Elektrycznej Tomografii Impedancyjnej

Urządzenie ENLIGHT 2100 jest przeznaczone dla pracowników służby zdrowia w pomocy oceny wentylacji pacjenta. ENLIGHT 2100 dostarcza klinicystom dodatkowych informacji do oceny wentylacji, ponieważ zarządzają oni strategiami wentylacji, oceniają korzyści z leczenia i monitorują stan kliniczny układu oddechowego. Korzyści kliniczne wynikają z oceny tych informacji.

Główne cechy urządzenia

ENLIGHT 2100 jest nieinwazyjnym, wolnym od promieniowania urządzeniem medycznym, które dostarcza informacji o regionalnym rozkładzie wentylacji w płaszczyźnie poprzecznej określonej przez elektrody umieszczone wokół klatki piersiowej pacjentów poddawanych kontrolowanej lub wspomaganej wentylacji w warunkach szpitalnych.
Pomiary z ENLIGHT 2100 mają na celu pomóc pracownikowi służby zdrowia w ocenie wentylacji pacjenta, poprzez zaoferowanie dodatkowego źródła informacji, w celu indywidualizacji wentylacji mechanicznej, która musi być zawsze regulowana zgodnie z i w bezpiecznych granicach określonych przez doświadczenie kliniczne, wytyczne i protokoły przyjęte przez szpital.
ENLIGHT 2100 nie steruje respiratorem mechanicznym, ani nie zastępuje monitorowania i ostrzegania o parametrach oddechowych przeprowadzanych przez respirator lub przez monitor przyłóżkowy.
Zasada działania ENLIGHT 2100 opiera się na pomiarze zmian impedancji wymuszonych przez wentylację oraz tworzeniu obrazów, które przedstawiają regionalny rozkład wentylacji.
Katalog
Zastosowanie
CritiCool Mini
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
Sigma Delta MRI
Parownik
AlgiScan
Urządzenie do pomiaru głębokości analgezji i po...
Prima 451
Kompaktowy system do znieczulenia w środowisku MRI
TriTube
Rurka intubacyjna
HotDog
Urządzenia do ogrzewania pacjenta na bloku oper...