SPRAWDŹ PRODUKTY WEDŁUG

Zastosowania

Zastosowanie
AlgiScan
Urządzenie do pomiaru głębokości analgezji i po...
Allon
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
Cricath
Kaniula do konikotomii
CritiCool
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
CritiCool Mini
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
DTR 8
Specjalistyczny monitor funkcji życiowych do uż...
Katalog
Zastosowanie
Sigma Delta MRI
Parownik
Mespere
Platforma hemodynamiczna
O₂ MRI Flowmeter
Przepływomierz
WiTof
Bezprzewodowe urządzenie do pomiaru zwiotczenia...
Ventrain
Urządzenie do ręcznej wentylacji pacjenta
HotDog
Urządzenia do ogrzewania pacjenta na bloku oper...