SPRAWDŹ PRODUKTY WEDŁUG

Zastosowania

Zastosowanie
AlgiScan
Urządzenie do pomiaru głębokości analgezji i po...
Allon
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
Cricath
Kaniula do konikotomii
CritiCool
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
CritiCool Mini
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
DTR 8
Specjalistyczny monitor funkcji życiowych do uż...
Katalog
Zastosowanie
AlgiScan
Urządzenie do pomiaru głębokości analgezji i po...
TriTube
Rurka intubacyjna
CritiCool Mini
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
Evone
Jedyny na świecie respirator, w którym zastoso...
Uscom BP+
Urządzenie do nieinwazyjnego monitorowania cent...
MyoVista®
WAVELET ECG WAVECG™ Urządzenie do badań serca