SPRAWDŹ PRODUKTY WEDŁUG

Katalogu

Katalog
AlgiScan
Urządzenie do pomiaru głębokości analgezji i po...
Allon
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
Cricath
Kaniula do konikotomii
CritiCool
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
CritiCool Mini
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
DTR 8
Specjalistyczny monitor funkcji życiowych do uż...
Katalog
Zastosowanie
MyoVista®
WAVELET ECG WAVECG™ Urządzenie do badań serca
Allon
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
Ventrain
Urządzenie do ręcznej wentylacji pacjenta
NeuroLight
Urządzenie do pomiaru odruchu źrenicznego metod...
Uscom BP+
Urządzenie do nieinwazyjnego monitorowania cent...
ENLIGHT 2100
System Elektrycznej Tomografii Impedancyjnej