SPRAWDŹ PRODUKTY WEDŁUG

Katalogu

Katalog
AlgiScan
Urządzenie do pomiaru głębokości analgezji i po...
Allon
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
Cricath
Kaniula do konikotomii
CritiCool
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
CritiCool Mini
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
DTR 8
Specjalistyczny monitor funkcji życiowych do uż...
Katalog
Zastosowanie
SC760 MRI
Reduktor ciśnienia do 3T
NeuroLight
Urządzenie do pomiaru odruchu źrenicznego metod...
Cricath
Kaniula do konikotomii
ToFscan
Urządzenie do pomiaru zwiotczenia mięśniowego
MyoVista®
WAVELET ECG WAVECG™ Urządzenie do badań serca
TriTube
Rurka intubacyjna