SPRAWDŹ PRODUKTY WEDŁUG

Katalogu

Katalog
AlgiScan
Urządzenie do pomiaru głębokości analgezji i po...
Allon
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
Cricath
Kaniula do konikotomii
CritiCool
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
CritiCool Mini
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
DTR 8
Specjalistyczny monitor funkcji życiowych do uż...
Katalog
Zastosowanie
ToFscan
Urządzenie do pomiaru zwiotczenia mięśniowego
Cricath
Kaniula do konikotomii
ENLIGHT 2100
System Elektrycznej Tomografii Impedancyjnej
HotDog
Urządzenia do ogrzewania pacjenta na bloku oper...
AlgiScan
Urządzenie do pomiaru głębokości analgezji i po...
MyoVista®
WAVELET ECG WAVECG™ Urządzenie do badań serca