SPRAWDŹ PRODUKTY WEDŁUG

Katalogu

Katalog
AlgiScan
Urządzenie do pomiaru głębokości analgezji i po...
Allon
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
Cricath
Kaniula do konikotomii
CritiCool
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
CritiCool Mini
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
DTR 8
Specjalistyczny monitor funkcji życiowych do uż...
Katalog
Zastosowanie
Cricath
Kaniula do konikotomii
O₂ MRI Flowmeter
Przepływomierz
Iradimed 3880
Kardiomonitor - urządzenie do anestezjologii w ...
Evone
Jedyny na świecie respirator, w którym zastoso...
DTR 8
Specjalistyczny monitor funkcji życiowych do uż...
CritiCool
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...