MyoVista®

WAVELET ECG WAVECG™ Urządzenie do badań serca

Urządzenie to zostało opracowane na podstawie wyników badań, które pokazują że większość form chorób serca wiąże się z zaburzeniami relaksacji lewej komory (LV) i dysfunkcją rozkurczową lewej komory (LVDD).

Urządzenie MyoVista wavECG wykorzystuje przetwarzanie sygnału falkowego do ekstrakcji informacji o częstotliwości z pozyskanego sygnału EKG, który następnie jest analizowany przy użyciu sztucznej inteligencji. Ta przełomowa innowacja wykorzystuje zastrzeżoną technologię, która jest przeznaczona do stosowania przez lekarzy jako część ogólnej oceny ryzyka chorób serca, aby pomóc w ustaleniu, czy pacjent powinien otrzymać dalsze badania, ocenę i/lub leczenie.

GŁÓWNE CECHY

Urządzenie MyoVista wavECG jest 12-odprowadzeniowym elektrokardiografem (EKG), który wykorzystuje technologię wavECG oraz możliwości konwencjonalnego 12-odprowadzeniowego EKG, w tym analizę z wykorzystaniem algorytmu Glasgow, jednego z najbardziej uznanych algorytmów interpretacyjnych na świecie. Wyniki konwencjonalnego EKG i badania MyoVista wavECG są wyświetlane niezależnie od siebie.

Urządzenie MyoVista wavECG firmy HeartScience korzysta z wieloletnich badań i rozwoju prowadzonych przez firmę HeartSciences w celu poprawy zdolności elektrokardiografii do wykrywania większości form chorób serca.

Katalog
Zastosowanie
TriTube
Rurka intubacyjna
Iradimed 3880
Kardiomonitor - urządzenie do anestezjologii w ...
MRidium 3860+
Pompa infuzyjna
AlgiScan
Urządzenie do pomiaru głębokości analgezji i po...
Evone
Jedyny na świecie respirator, w którym zastoso...
Allon
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...