TrueVue ODM+

Monitor do pomiarów hemodynamicznych, w tym rzutu serca.

Monitor TrueVue ODM+ zapewnia możliwość monitorowania stan hemodynamicznego pacjenta trzema metodami.

Podstawową metodą pomiaru jest Doppler przezprzełykowy (ODM). Metoda ta pozwala na szybki, nieinwazyjny i fizyczny pomiar przepływu krwi przez aortę zstępującą. W oparciu o zmierzone parametry przepływu (odległość wyrzutowa, prędkość maksymalna, czas przepływu krwi w trakcie skurczu), system daje lekarzowi informacje o ewentualnej hipowolemii, kurczliwości serca i obciążeniu następczym. Pomiary odbywają się za pomocą przezprzełykowych sond Dopplera, dedykowanych dla jednego pacjenta i przeznaczonych do stosowania nawet do 240 godzin.

Metoda charakteryzuje się dużą dokładnością, możliwością szybkiego uzyskania pomiaru oraz szybką odpowiedzią systemu na interwencję (np. podaż płynów).

Metodami uzupełniającymi dla ODM są: analiza konturu fali tętna, kalibrowana Dopplerem i oparta na algorytmie Liljestranda i Zandera oraz metoda kardiografii impedancyjnej wysokiej rozdzielczości.

PODSTAWOWE CECHY I FUNKCJE

  • Precyzyjne monitorowanie hemodynamiczne pacjentów na bloku operacyjnym i intensywnej terapii
  • Nieinwazyjne monitorowanie poprzez zastosowanie przezprzełykowych sond Dopplera, z możliwością używania do 240h u jednego pacjenta
  • Natychmiastowa odpowiedź systemu na podaż płynów i leków
  • Fizyczna, bezpośrednia metoda badania przepływu krwi w aorcie zstępującej
  • Możliwość stosowania w pediatrii i neonatologii u pacjentów o wadze od 2,5 kg i u pacjentów dorosłych
  • Możliwość zastosowania metody analizy konturu fali tętna i kardiografii impedancyjnej
  • Metoda przetestowana i rekomendowana w ramach protokołu Enhanced Recovery i zalecana przez brytyjski NHS (NICE Guidance MTG3)

Monitor TrueVue ODM + jest stosowany rutynowo w Wielkiej Brytanii u pacjentów z COVID 19 oraz u pacjentów na bloku operacyjnym.

Wg badań przeprowadzonych przez brytyjski NHS, stosowanie monitora ODM w trakcie zabiegów operacyjnych u pacjentów w skali ASA III i IV, daje roczne oszczędności systemu opieki zdrowotnej na poziomie ok. 900 milionów funtów (zmniejszenie powikłań pooperacyjnych związanych z nieprawidłową płynoterapią).

Katalog
Zastosowanie
AlgiScan
Urządzenie do pomiaru głębokości analgezji i po...
MyoVista®
WAVELET ECG WAVECG™ Urządzenie do badań serca
Iradimed 3880
Kardiomonitor - urządzenie do anestezjologii w ...
Nuffield 200
Respirator mechaniczny
Mespere
Platforma hemodynamiczna
CritiCool Mini
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...