Nuffield 200

Respirator mechaniczny

Urządzenia i sprzęt do anestezjologii w środowisku rezonansu magnetycznego.

GŁÓWNE CECHY

  • Przeznaczony do stosowania z aparatem Prima 451 MRI
  • Przeznaczony do stosowania u pacjentów ze wszystkich grup wiekowych
  • Kompaktowy, łatwy w stosowaniu, sterowany pneumatycznie
  • Zastawka pacjenta (przeznaczona do sterylizacji)
  • Wiele zastosowań, w tym obwody oddechowe Bain współosiowy, T Ayre’a, zamknięte (z absorberem Penlon A200SP), do resuscytacji
  • Wyposażony w zastawkę Newtona podaje ultraniskie objętości dla noworodków i wcześniaków
  • Cztery pokrętła zapewniają szeroki zakres ustawień
  • Opcjonalny alarm zbyt dużego ciśnienia
  • Do zastosowania w polu magnetycznym do 1 000 Gauss’ów
Katalog
Zastosowanie
Ventrain
Urządzenie do ręcznej wentylacji pacjenta
HotDog
Urządzenia do ogrzewania pacjenta na bloku oper...
Cricath
Kaniula do konikotomii
TriTube
Rurka intubacyjna
Prima 451
Kompaktowy system do znieczulenia w środowisku MRI
Iradimed 3880
Kardiomonitor - urządzenie do anestezjologii w ...