DTR 8

Specjalistyczny monitor funkcji życiowych do użytku w Medycynie Ratunkowej

Monitor DTR 8 to najlepsze rozwiązanie do monitorowania pacjentów w procedurze Triage.

Jest to mały, przenośny monitor, zapewniający szybki pomiar takich parametrów życiowych jak: ciśnienie tętnicze krwi, częstość akcji serca, częstość oddechów, saturacja krwi, kapnografia oraz CVRI (wskaźnik rezerwy sercowo – naczyniowej).

Pomiar CVRI to zastrzeżona, przełomowa technologia, służąca do oceny zmian hemodynamicznych u pacjentów. W przeciwieństwie do pomiaru rzutu serca, CVRI przedstawia trend liniowy, który może być wykorzystany na miejscu zdarzenia i pomóc w ocenie stanu pacjentów w celu określenia priorytetów postępowania. CVRI wcześniej niż pomiar rzutu serca wskazuje na pogorszenie stanu hemodynamicznego u pacjentów z krwotokiem wewnętrznym.

PODSTAWOWE CECHY

  • Mały i lekki
  • Możliwość wielu ustawień BSA pacjenta
  • Zasilanie bateryjne
  • Umiejscawiany na ramieniu pacjenta
  • Dostępny zapis do 170 pacjentów - dla każdego pacjenta do 128 pomiarów każdego parametru życiowego
  • Łatwe w użyciu przyciski nawigacyjne i ekran

Firma CardioScale, twórca CVRI uzyskała I nagrodę w konkursie dotyczącym nowych technologii w zwalczaniu terroryzmu w 2018 roku, organizowanym przez Departament Obrony USA, Departament Obrony Izraela i MIT Enterprise Forum of Israel.

Katalog
Zastosowanie
MRidium 3860+
Pompa infuzyjna
HotDog
Urządzenia do ogrzewania pacjenta na bloku oper...
AlgiScan
Urządzenie do pomiaru głębokości analgezji i po...
CritiCool Mini
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
DTR 8
Specjalistyczny monitor funkcji życiowych do uż...
TrueVue ODM+
Monitor do pomiarów hemodynamicznych, w tym rzu...