Spotkajmy się na międzynarodowej konferencji Intensywna Wiosna, która odbędzie się w dniach 16-17  czerwca 2023 roku w Krakowie. www.intensywnawiosna.com

https://intensywnawiosna.com/
Katalog
Zastosowanie
Nuffield 200
Respirator mechaniczny
Evone
Jedyny na świecie respirator, w którym zastoso...
ENLIGHT 2100
System Elektrycznej Tomografii Impedancyjnej
Ventrain
Urządzenie do ręcznej wentylacji pacjenta
O₂ MRI Flowmeter
Przepływomierz
SC760 MRI
Reduktor ciśnienia do 3T