Spotkajmy się na międzynarodowej konferencji Intensywna Wiosna, która odbędzie się w dniach 16-17  czerwca 2023 roku w Krakowie. www.intensywnawiosna.com

https://intensywnawiosna.com/
Katalog
Zastosowanie
Iradimed 3880
Kardiomonitor - urządzenie do anestezjologii w ...
Cricath
Kaniula do konikotomii
NeuroLight
Urządzenie do pomiaru odruchu źrenicznego metod...
CritiCool Mini
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
Uscom 1a
Monitor do pomiarów hemodynamicznych metodą Dop...
Mespere
Platforma hemodynamiczna