Uscom 1a

Monitor do pomiarów hemodynamicznych metodą Dopplera nieinwazyjnego

W monitorze USCOM 1A zastosowano zaawansowaną technologię Dopplerowską do pomiaru parametrów hemodynamicznych. W sposób w pełni nieinwazyjny (głowica dopplerowska) mierzony jest przepływ krwi poprzez zastawkę aortalną lub płucną uzyskując szereg parametrów hemodynamicznych, pozwalających na prowadzenie dokładnej płynoterapii oraz wspomagających lekarza w decyzjach o podaży inotropów czy leków wazoaktywnych.

Oprogramowanie OXYCOM zastosowane w monitorze USCOM 1A, pozwala na łatwy, bezpieczny i nieinwazyjny pomiar w czasie rzeczywistym dostawy tlenu (DO₂).

Monitor USCOM 1A, dzięki nieinwazyjności oraz możliwości wykonania szybkiej diagnostyki u wielu pacjentów, był standardowo stosowany w czasie pierwszej fali pandemii koronawirusa w Chinach i był zalecany jako najlepszy sposób monitorowania hemodynamicznego pacjentów z COVID 19 przez tamtejsze Ministerstwo Zdrowia.

Główne cechy urządzenia

NIEINWAZYJNY
 • Zmniejszone ryzyko infekcji
 • Łatwe stosowanie u noworodków, dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych
 • Zastosowanie u pacjentów przytomnych i znieczulonych a także u osób zdrowych
 • Pomiar rzutu w lewym i prawym sercu
DOKŁADNY
 • Wysoko zwalidowana metoda pomiaru
 • Dokładne zarządzanie płynami poprzez monitorowanie zmian SV
 • Odpowiednio dobrana podaż inotropów i leków wazoaktywnych
 • Bezpośredni, fizyczny pomiar przepływu krwi przez zastawki
 • Zaawansowana metoda pomiaru dostępna u każdego pacjenta
 • Możliwość łatwego przenoszenia monitora między oddziałami
 • Łatwa obsługa, dostępna dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych
 • Szybka ocena stanu hemodynamicznego pacjenta
 • Szybka i ukierunkowana na cel metoda pomiaru
EFEKTYWNY KOSZTOWO
 • Możliwość przeprowadzenia wielu pomiarów tak często jak istnieje potrzeba
 • Koszt użytkowania nie wpływa na decyzje kliniczne
 • Brak elementów jednorazowego użytku
 • Skrócony czas pobytu pacjenta w szpitalu
W PORÓWNANIU Z ECHOKARDIOGRAFIĄ
 • Czułość pomiaru zmian SV wynosi 5%
 • Algorytm dotyczący zwężenia zastawki aortalnej skraca czas badania w stosunku do echokardiografii
 • Zastosowany w USCOM 1A znacznik przepływu zmniejsza zakres błędu pomiarowego i skraca czas badania
 • Zasada uśredniania pomiaru z wielu uderzeń serca zwiększa dokładność badania w porównaniu z pomiarem pojedynczego uderzenia
 • Doskonała powtarzalność badania przez użytkownika (r=0,911)
 • Zintegrowane i zaawansowane parametry hemodynamiczne dotyczące preloadu, afterloadu i inotropów
 • Szybki proces przetwarzania danych z natychmiastową kalkulacją parametrów dostarczania tlenu
PRZENOŚNY
 • Zaawansowana metoda pomiaru dostępna u każdego pacjenta
 • Możliwość łatwego przenoszenia monitora między oddziałami
 • Łatwa obsługa, dostępna dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych
 • Szybka ocena stanu hemodynamicznego pacjenta
 • Szybka i ukierunkowana na cel metoda pomiaru

ZASTOSOWANIE

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIE
 • Preload - płynoterapia, ocena podatności pacjenta na podaż płynów, optymalizacja podaży płynów
 • Sepsa - ocena statusu hemodynamicznego pacjenta wraz z oceną DO₂ oraz optymalizacją SV i CO
 • Wstrząs - zróżnicowanie wstrząsu z identyfikacją podstawowych zaburzeń hemodynamicznych
 • Czynność serca - ocena czynności skurczowej i niewydolności serca
 • Hipotensja / Hipertensja - zróżnicowanie i identyfikacja zaburzeń w zakresie SVR i CO/SV
 • ​​​Stan przedrzucawkowy - wczesna ocena (od 5 tygodnia ciąży) ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego u kobiet w ciąży
STOSOWANY W:
Katalog
Zastosowanie
TrueVue ODM+
Monitor do pomiarów hemodynamicznych, w tym rzu...
CritiCool Mini
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
O₂ MRI Flowmeter
Przepływomierz
Evone
Jedyny na świecie respirator, w którym zastoso...
NeuroLight
Urządzenie do pomiaru odruchu źrenicznego metod...
Iradimed 3880
Kardiomonitor - urządzenie do anestezjologii w ...