Uscom 1a

Monitor do pomiarów hemodynamicznych metodą Dopplera nieinwazyjnego

W monitorze USCOM 1A zastosowano zaawansowaną technologię Dopplerowską do pomiaru parametrów hemodynamicznych. W sposób w pełni nieinwazyjny (głowica dopplerowska) mierzony jest przepływ krwi poprzez zastawkę aortalną lub płucną uzyskując szereg parametrów hemodynamicznych, pozwalających na prowadzenie dokładnej płynoterapii oraz wspomagających lekarza w decyzjach o podaży inotropów czy leków wazoaktywnych.

Oprogramowanie OXYCOM zastosowane w monitorze USCOM 1A, pozwala na łatwy, bezpieczny i nieinwazyjny pomiar w czasie rzeczywistym dostawy tlenu (DO₂).

Monitor USCOM 1A, dzięki nieinwazyjności oraz możliwości wykonania szybkiej diagnostyki u wielu pacjentów, był standardowo stosowany w czasie pierwszej fali pandemii koronawirusa w Chinach i był zalecany jako najlepszy sposób monitorowania hemodynamicznego pacjentów z COVID 19 przez tamtejsze Ministerstwo Zdrowia.

Główne cechy urządzenia

NIEINWAZYJNY
 • Zmniejszone ryzyko infekcji
 • Łatwe stosowanie u noworodków, dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych
 • Zastosowanie u pacjentów przytomnych i znieczulonych a także u osób zdrowych
 • Pomiar rzutu w lewym i prawym sercu
DOKŁADNY
 • Wysoko zwalidowana metoda pomiaru
 • Dokładne zarządzanie płynami poprzez monitorowanie zmian SV
 • Odpowiednio dobrana podaż inotropów i leków wazoaktywnych
 • Bezpośredni, fizyczny pomiar przepływu krwi przez zastawki
 • Zaawansowana metoda pomiaru dostępna u każdego pacjenta
 • Możliwość łatwego przenoszenia monitora między oddziałami
 • Łatwa obsługa, dostępna dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych
 • Szybka ocena stanu hemodynamicznego pacjenta
 • Szybka i ukierunkowana na cel metoda pomiaru
EFEKTYWNY KOSZTOWO
 • Możliwość przeprowadzenia wielu pomiarów tak często jak istnieje potrzeba
 • Koszt użytkowania nie wpływa na decyzje kliniczne
 • Brak elementów jednorazowego użytku
 • Skrócony czas pobytu pacjenta w szpitalu
W PORÓWNANIU Z ECHOKARDIOGRAFIĄ
 • Czułość pomiaru zmian SV wynosi 5%
 • Algorytm dotyczący zwężenia zastawki aortalnej skraca czas badania w stosunku do echokardiografii
 • Zastosowany w USCOM 1A znacznik przepływu zmniejsza zakres błędu pomiarowego i skraca czas badania
 • Zasada uśredniania pomiaru z wielu uderzeń serca zwiększa dokładność badania w porównaniu z pomiarem pojedynczego uderzenia
 • Doskonała powtarzalność badania przez użytkownika (r=0,911)
 • Zintegrowane i zaawansowane parametry hemodynamiczne dotyczące preloadu, afterloadu i inotropów
 • Szybki proces przetwarzania danych z natychmiastową kalkulacją parametrów dostarczania tlenu
PRZENOŚNY
 • Zaawansowana metoda pomiaru dostępna u każdego pacjenta
 • Możliwość łatwego przenoszenia monitora między oddziałami
 • Łatwa obsługa, dostępna dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych
 • Szybka ocena stanu hemodynamicznego pacjenta
 • Szybka i ukierunkowana na cel metoda pomiaru

ZASTOSOWANIE

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIE
 • Preload - płynoterapia, ocena podatności pacjenta na podaż płynów, optymalizacja podaży płynów
 • Sepsa - ocena statusu hemodynamicznego pacjenta wraz z oceną DO₂ oraz optymalizacją SV i CO
 • Wstrząs - zróżnicowanie wstrząsu z identyfikacją podstawowych zaburzeń hemodynamicznych
 • Czynność serca - ocena czynności skurczowej i niewydolności serca
 • Hipotensja / Hipertensja - zróżnicowanie i identyfikacja zaburzeń w zakresie SVR i CO/SV
 • ​​​Stan przedrzucawkowy - wczesna ocena (od 5 tygodnia ciąży) ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego u kobiet w ciąży
STOSOWANY W:
Katalog
Zastosowanie
Cricath
Kaniula do konikotomii
Allon
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
WiTof
Bezprzewodowe urządzenie do pomiaru zwiotczenia...
Uscom 1a
Monitor do pomiarów hemodynamicznych metodą Dop...
NeuroLight
Urządzenie do pomiaru odruchu źrenicznego metod...
Iradimed 3880
Kardiomonitor - urządzenie do anestezjologii w ...