Uscom BP+

Urządzenie do nieinwazyjnego monitorowania centralnego ciśnienia tętniczego

Uscom BP+ to urządzenie do monitorowania centralnego ciśnienia tętniczego krwi (cBP) metodą oscylometrii nadskurczowej, pozwalające na uzyskanie pomiarów dostępnych dotychczas tylko dzięki procedurom inwazyjnego cewnikowania serca.

Uscom BP+ zapewnia bardzo dokładny pomiar ciśnienia zarówno centralnego jak i obwodowego oraz analizy krzywych ciśnienia tętna (PWA) za pomocą klasycznego mankietu naramiennego.

W porównaniu z ciśnieniem obwodowym, ciśnienie centralne dokładniej odzwierciedla rzeczywiste ciśnienie tętnicze i jego wpływ na narządy wewnętrzne. Centralne ciśnienie tętnicze reaguje inaczej na leczenie niż ciśnienie obwodowe.

MIERZY TAKŻE:

  • Obwodowe ciśnienie tętnicze
  • Sztywność tętnic
  • Wskaźnik wzmocnienia
  • Zmienność częstości tętna oraz wykonuje centralną i obwodową analizę fali tętna (PWA)

Uscom BP+ ma duże zastosowanie w badaniach i leczeniu nadciśnienia tętniczego od oddziałów intensywnej terapii aż po opiekę domową.

Katalog
Zastosowanie
NeuroLight
Urządzenie do pomiaru odruchu źrenicznego metod...
Mespere
Platforma hemodynamiczna
Laryngoskop do MRI
Laryngoskop firmy Penlon do MRI - standard ziel...
MyoVista®
WAVELET ECG WAVECG™ Urządzenie do badań serca
Allon
Urządzenie do kontrolowanej, aktywnej regulacji...
Evone
Jedyny na świecie respirator, w którym zastoso...